Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo

Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is een vrijwilligersorganisatie, opgericht om de maatschappelijke belangen van de senioren (iedereen boven de 50) in de gemeente Geldrop-Mierlo te behartigen.

Seniorenbelangen is een samenwerkingsverband van de twee seniorenorganisaties die in de gemeente actief zijn (KBO Geldrop en De Kersenplukkers Mierlo).

Op bestuurlijk niveau is er regulier overleg met de wethouder die het seniorenbeleid in de portefeuille heeft.

Doelstellingen Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo

De Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo komt, zoals haar naam aangeeft, op voor alle senioren woonachtig in Geldrop-Mierlo. Zij behartigt hun gemeenschappelijke belangen op een professionele manier, voor zover dit niet of onvoldoende gedaan wordt door anderen. Uitgangspunt is het verhogen van de kwaliteit van leven van de senioren in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Het te voeren beleid zal preventief en integraal zijn op diverse terreinen. Prioriteit moet daarbij komen te liggen op activiteiten die een zo groot mogelijke impact hebben op de hele gemeenschap van senioren.

Doelgroep

Seniorenbelangen rekent alle senioren van 50 jaar of ouder en woonachtig in Geldrop-Mierlo tot haar doelgroep, onafhankelijk of zij wel of niet lid zijn van seniorenorganisaties of andere voor senioren opkomende organisaties.

Werkgroepen

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo heeft voor haar dienstverlening een tweetal werkgroepen: de werkgroep Bouwen, Wonen en Veiligheid en de werkgroep Sociale Dienstverlening. 

Bouwen, Wonen en Veiligheid

Het doel van deze werkgroep is het geven van gevraagd en spontaan advies aan alle partijen die betrokken zijn bij woningbouwontwikkeling, volkshuisvestingsvraagstukken en de inrichting van de woonomgeving in de breedste zin van het woord. Daarbij ligt de nadruk op de huisvesting van senioren, al dan niet met een beperking.

Sociale Dienstverlening

Sociale dienstverlening betekent hulp geven aan senioren wanneer zij extra hulp nodig hebben vanwege ouderdom, ziekte of een beperking. Denk hierbij aan hulp in de huishouding, aanpassingen in huis, vervoersmiddelen en begeleiding bij sociale contacten. Deze hulp wordt geboden door een onafhankelijke groep Vrijwillige Ouderen Adviseurs en een onafhankelijke groep Cliëntondersteuners.

Contact met een ouderenadviseur of clientondersteuner

Contact met een ouderenadviseur of clientondersteuner is mogelijk via telefoonnr. 06 13 94 63 83 of e-mail bestuur@seniorenbelangen-gm.nl