Busreis 20-6 Tin en de 7 heuvelen

Donderdag 20 juni – Deze reis brengt u naar de Tingieterij in Alphen. U wordt hier ontvangen met een kopje koffie of thee met een lekker stuk gebak. Nadat u lekker heb zitten drinken en kletsen begint de uitleg over het proces van het tingieten. U volgt alles vanaf het begin tot het eindproduct. Na afloop kunt u nog rondkijken in het winkeltje, waar u prachtige gebruiks-, kunst- en siervoorwerpen vindt.

Hierna vertrekken wij naar ons lunchadres voor een goed verzorg- de koffietafel met uiteraard de kroket. Na de lunch vertrekken wij naar Nijmegen, waar u tijdens een ruime stop de binnenstad kunt bewonderen met de prachtige, historische gebouwen. Verder zijn er voor de liefhebbers de nodige winkels en uiteraard terrassen. In museum Het Valkhof vindt u stukken van de Romeinse archeologie.

Na het bezoek aan Nijmegen rijden wij via het Zevenheuvelgebied naar ons dineradres, waar u lekker kunt dineren. Vervolgens wordt u weer teruggebracht naar Geldrop, waar u de bus(sen) weer ver- laat bij de diverse opstappunten.

De prijs voor deze reis bedraagt € 82,00. In dit bedrag is opgenomen: vervoer met de bus, koffie/thee met gebak, entree met uitleg Tingieterij, lunch en diner. Kosten gemaakt in Nijmegen zijn voor eigen rekening.

Aanmelden voor 13 juni 2024 bij Willy van Gend, tel. 06-19416894 van maandag t/m vrijdag tussen 17.00-18.30 uur.

U dient bij aanmelding uw lidmaatschapsnummer en naam op te geven. Verder dient u het bedrag voor de reis over te maken op de rekening van de penningmeester NL88 RABO 0115 9203 58. Zodra het geld bij de penningmeester binnen is wordt uw naam op de definitieve lijst geplaatst.

In de week voordat de reis plaats vindt ontvangt u een kaart in de bus met daarop de tijd en plaats waar u moet zijn voor het instappen in de bus.