Ouderenadviseurs en clientondersteuning

 

Binnen de Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo bestaat een groep vrijwilligers die hun diensten aanbieden aan senioren (50+) in Geldrop en Mierlo die vragen hebben, of advies willen, over zaken die tot het ‘het sociale domein’ behoren.

De vrijwillig ouderenadviseur (VOA) helpt ouderen op weg met vragen op uiteenlopende gebieden, variërend van passende dag invulling of zorgtoeslag aanvragen tot wie kan mijn rollator repareren. Maar ook levensvragen kunnen aan bod komen of meedenken over toekomstig wonen.

Voor hulp bij het traject van aanvraag tot toekenning van een (gemeentelijke) voorziening, of bij een bezwaarprocedure tegen een afgegeven besluit kan men een beroep doen op een onafhankelijke clientondersteuning (CO).

 

De werkgroep heeft een eigen telefoondienst en is bereikbaar via telefoonnummer 06 ­13 94 63 83.