KBO Geldrop wijkcontactpersonen

Wilt u iets doorgeven aan uw wijkcontactpersoon maar weet u niet wie dat?
Via deze lijst wijkcontactpersonen kunt u per straat vinden wie uw wijkcontactpersoon is en wat hun telefoonnummer is.