Commissies en (werk)groepen 

KBO Geldrop kent verschillende commissies en werkgroepen die de kerntaken van de vereniging mogelijk maken en ondersteunen.

De commissies en werkgroepen zijn te bereiken via

Postadres: Paladijnstraat 10, 5663 EN  Geldrop

Telefoon: 040 285 28 53

E-mail: bestuur@kbogeldrop.nl

Voor contact met onderstaande commissies en (werk)groepen kunt u bovenstaand adres gebruiken.

De activiteitencommissie 

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks voor de leden vele activiteiten gericht op de ontspanning en gezelligheid onder de deelnemers.

Zo worden jaarlijks de Sinterklaasviering, de Kerstviering en de jubileummiddag georganiseerd en wordt een drietal dagtochten uitgezet met een bezoek, per luxe touringcar, aan een landelijke bezienswaardigheid.

Verder verzorgt de activiteitencommissie het amusement rond de algemene ledenvergadering en de attenties voor de 85-jarige verenigingsleden.

De activiteitencommissie bestaat uit:

Hans Gruintjes

Maria Vorstenbosch – de Laat

De commissie Educatie en Ontmoeting

De commissie Educatie en Ontmoeting zorgt jaarlijks voor ontmoetingen en presentaties op gebied van cultuur, welzijn en zorg. De activiteiten vinden plaats door de organisatie van bijeenkomsten van allerlei aard zoals museumbezoeken, cursussen, lezingen en presentaties. Daarnaast worden er in de zomermaanden een drietal zomeractiviteiten gepland.

Vaste activiteiten van de commissie Educatie en Ontmoeting zijn de leesclub en het maandelijks Samen uit Eten.

De activiteitencommissie bestaat uit:

Ria de Vries

Willy Copal

Marijke Govers

Groep individuele belangenbehartiging 

De groep ‘índividuele belangenbehartiging’ bestaat uit een team van 5 vrijwilligers die leden kunnen helpen met het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte en met de persoonlijke administratieve situatie.

De groep ‘individuele belangenbehartiging’ bestaat uit:

Hans Gruintjes

Ad van Haandel

Ton van der Heijden

Jan Joosten

Wil Koteris

belasting invulhulp en thuis administrateur

belasting invulhulp

belasting invulhulp en thuis administrateur

belasting invulhulp

belasting invulhulp

 

Groep wijkcontactpersonen

De groep wijkcontactpersonen bestaat uit een team van 18 enthousiaste vrijwilligers die de contacten onderhouden tussen het bestuur en de aangesloten leden in een van de 18 rayons waarin Geldrop een Mierlo intern zijn verdeeld. Dit team wordt aangestuurd door het bestuurslid van de activiteitencommissie.

Iedere wijkcontactpersoon bedient een rayon voor de maandelijkse bezorging van de ‘Nieuwsbrief’ van KBO Geldrop en het maandblad ‘ONS’ van KBO Brabant. Daarnaast bezorgen zij, zo nodig, de post en attenties namens KBO Geldrop.

De namen van de wijkcontactpersonen en de straten binnen hun rayon treft uit aan onder deze link: lijst wijkcontactpersonen met rayon

Redactie

De redactie verzorgt voor de leden van KBO Geldrop de uitgave van de maandelijkse ‘Nieuwsbrief’. De inhoud wordt door de redactie samengesteld uit ingekomen bijdragen van bestuur en commissies en uit artikelen die geredigeerd worden door de redactie zelf.

Het beheer van de website is tevens een taak die binnen de redactie wordt uitgevoerd.

De redactie bestaat uit:

Hans Gruintjes

Hettie van der Heijden

 

De eindverantwoordelijkheid over de inhoud van de ‘Nieuwsbrief’ ligt bij de voorzitter van de vereniging en deze is tevens lid van de redactie.

Bijdragen voor de ‘Nieuwsbrief’ of de website kunnen aangeboden worden aan:

Redactie KBO Geldrop

Per adres: Paladijnstraat 10, 5663 EN  Geldrop

Telefoon: 040 285 28 53

E-mail: bestuur@kbogeldrop.nl, t.a.v. redactie

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen of in te korten.