Afvaardiging naar externe afdelingen en/of overlegorganen

De volgende leden zijn, namens het bestuur van KBO Geldrop, afgevaardigd in de volgende externe overlegorganen:

 • Regionaal Beraad ZO-Brabant (onderdeel van KBO-Brabant)
  Hans Gruintjes
  Henk Hoogenkamp
 • Algemene Vergadering KBO-Brabant
  Hans Gruintjes
  Henk Hoogenkamp
 • Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (lokale senioren koepelorganisatie)
  Hans Gruintjes
 • Incidenteel overleg met LEV-groep
  Hans Gruintjes

Gegevens over de externe afdelingen en/of organisaties vindt u op deze website onder Nuttige externe adressen: