Afvaardiging naar externe afdelingen en/of overlegorganen

De volgende leden zijn, namens het bestuur van KBO Geldrop, afgevaardigd in de volgende externe overlegorganen:

 

Regionaal Beraad ZO-Brabant (onderdeel van KBO-Brabant)

Hans Gruintjes

vacant

Algemene Vergadering KBO-Brabant

Hans Gruintjes

vacant

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (lokale senioren koepelorganisatie)        

vacant

Incidenteel overleg met gemeentelijke vertegenwoordigers en LEV-groep

Hans Gruintjes

 

Gegevens over de externe afdelingen en/of organisaties vindt u op deze website onder:

Externe contacten