Afvaardiging naar externe afdelingen en/of overlegorganen

De volgende leden zijn, namens het bestuur van KBO Geldrop, afgevaardigd in de volgende externe overlegorganen:

 

Regionaal Beraad ZO-Brabant (onderdeel van KBO-Brabant)

Hans Gruintjes

Henk Hoogenkamp

 

Algemene Vergadering KBO-Brabant

Hans Gruintjes

Henk Hoogenkamp

 

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (lokale senioren koepelorganisatie)        

Hans Gruintjes

 

Incidenteel overleg met LEV-groep

Hans Gruintjes

 

Gegevens over de externe afdelingen en/of organisaties vindt u op deze website onder: externe contacten, Nuttige externe adressen

link: KBO Brabant

link: Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo

link: LEV groep Geldrop