Sinterklaasviering KBO Geldrop

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 23 november Sinterklaasviering van de KBO Geldrop.

Wanneer u deze Sinterklaasviering wilt bijwonen, dient u zich wel vóór 14 november a.s. aan te melden, tussen 18.00-19.00u (ma-vrij) bij Maria Vorstenbosch op tel.nr. 06-41573889 – met opgave van uw naam èn lidnummer.

Het programma van onze Sinterklaasviering op zaterdag 23 november begint om 14.00u in Wijkcentrum De Dreef.

Praktische Informatie:

 • Aanmelden: vóór 14 november bij Maria Vorstenbosch op tel.nr. 06-41573889 (ma-vrij tussen 18.00-19.00u) 
 • Datum: zaterdag 23 november
 • Start: 14.00u. Zaal open vanaf 13.15u en tot 14.00u worden de lootjes voor de tombola verkocht.
 • Adres: Wijkcentrum De Dreef, Willem Barentsweg 69, nabij Winkelcentrum Coevering.
 • Toegang: € 5,-
  Bij voorkeur vooraf storten op banknr. NL88 RABO 0115 9203 58 tnv. KBO-Geldrop, met vermelding: Sint, uw naam èn lidnummer of contant te voldoen bij de contant bij de ingang.
 • Consumpties: uitsluitend contant betalen (geen PIN).

 

Extra mededelingen / informatie ACTIVITEITEN KBO GELDROP

Om vergissingen te voorkomen bij het aanmelden voor activiteiten: teveel dezelfde achternamen en eventueel straatnaam, heeft de activiteitencommissie besloten om voortaan het aanmelden voor een activiteit anders te gaan regelen.

 1. U geeft uw naam en uw lidnummer van de KBO door (lidnummer staat op het pasje, dat u van de KBO heeft ontvangen).
 2. Uw gegevens worden genoteerd.
 3. U maakt het geld (busreis, samenkomst of andere activiteit ) tijdig over op rekeningnummer: NL88 RABO 0115 9203 58 tnv KBO-Geldrop.
 4. Een tot anderhalve week voor de activiteit ontvangt u van de wijkcontactpersoon een kaart waarop de activiteit en uw gegevens staan vermeld.
 5. De kaart en uw pasje neemt u mee naar de activiteit.
 6. Bij de ingang van b.v. de zaal worden uw gegevens gecontroleerd met de lijst die de penningmeester en de assistentbij zich hebben liggen.
 7. Na controle van de gegevens wordt u, indien nodig, alsnog verzocht om het geld voor de activiteit (sinterklaas-, kerstviering e.o.) te betalen aan de penningmeester. Maar liever vooraf storten, vanwege de snelheid bij de toegang (zie stap 3).
 8. Afmelden voor een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld moet z.s.m. gebeuren. Er wordt gewerkt met een aanmeldings- en een wachtlijst. Door snel afmelden zorgt u ervoor dat iemand van de wachtlijst uw plaats in kan nemen.