Kerstviering KBO Geldrop

U bent van harte welkom tijdens onze kerstviering op vrijdag 13 december. 

Wilt u deze deze kerstmiddag bezoeken? Meld u vóór 5 december aan bij Maria Vorstenbosch op tel.nr. 06-415 738 89 (ma-vrij tussen 18.00-19.00u) met opgave van uw naam èn lidnummer.

Het programma van onze kerstmiddag op vrijdag 13 december begint om 14.00u in Wijkcentrum De Dreef.

Praktische Informatie:

 • Aanmelden: vóór 5 december bij Maria Vorstenbosch op tel.nr. 06-41573889 (ma-vrij tussen 18.00-19.00u) 
 • Datum: vrijdag 13 demcember
 • Start: 14.00u, zaal open vanaf 13.30
 • Adres: Wijkcentrum De Dreef, Willem Barentsweg 69, Geldrop, nabij Winkelcentrum Coevering
 • Toegang: € 5,-
  Bij voorkeur vooraf storten op banknr. NL88 RABO 0115 9203 58 tnv. KBO-Geldrop, met vermelding: Kerst, uw naam èn lidnummer of contant te voldoen bij de contant bij de ingang.
 • Consumpties: uitsluitend contant betalen (geen PIN)


Extra mededelingen / informatie 
ACTIVITEITEN KBO GELDROP

Om vergissingen te voorkomen bij het aanmelden voor activiteiten: teveel dezelfde achternamen en eventueel straatnaam, heeft de activiteitencommissie besloten om voortaan het aanmelden voor een activiteit anders te gaan regelen.

 1. U geeft uw naam en uw lidnummer van de KBO door (lidnummer staat op het pasje, dat u van de KBO heeft ontvangen).
 2. Uw gegevens worden genoteerd.
 3. U maakt het geld (busreis, samenkomst of andere activiteit ) tijdig over op rekeningnummer: NL88 RABO 0115 9203 58 tnv KBO-Geldrop.
 4. Een tot anderhalve week voor de activiteit ontvangt u van de wijkcontactpersoon een kaart waarop de activiteit en uw gegevens staan vermeld.
 5. De kaart en uw pasje neemt u mee naar de activiteit.
 6. Bij de ingang van bijvoorbeeld de zaal worden uw gegevens gecontroleerd met de lijst die de penningmeester en de assistentbij zich hebben liggen.
 7. Na controle van de gegevens wordt u, indien nodig, alsnog verzocht om het geld voor de activiteit (sinterklaas-, kerstviering e.o.) te betalen aan de penningmeester. Maar liever vooraf storten, vanwege de snelheid bij de toegang (zie stap 3).
 8. Afmelden voor een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld moet z.s.m. gebeuren. Er wordt gewerkt met een aanmeldings- en een wachtlijst. Door snel afmelden zorgt u ervoor dat iemand van de wachtlijst uw plaats in kan nemen.