Het bestuur KBO Geldrop

Het bestuur van onze KBO-afdeling Geldrop bestaat uit 5 leden die door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd. Het bestuur kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

  • Henk Hoogenkamp                  voorzitter
  • Mieke van Meijl – de Grijs      secretaris
  • Leo Martens                              penningmeester

Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met het lid:

  • Maria Vorstenbosch – de Laat
  • Coby Hendrikx – van Eijk
  • Ton Tegelaers

Voor contact met het bestuur bent u welkom op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur in het kantoor in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop.