Het bestuur

Het bestuur van onze KBO-afdeling Geldrop bestaat uit 8 leden die door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd. Het bestuur kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

Hans Gruintjes                         voorzitter

Mieke van Meijl – de Grijs      secretaris

Leo Martens                             penningmeester

 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met de leden:

Frits van Duijnhoven

Maria Vorstenbosch – de Laat

Jan Joosten

Hettie van der Heijden

Ria de Vries (toehoorder namens commissie Educatie en Ontmoeting)

 

Voor contact met het bestuur bent u welkom op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur in het kantoor in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop.

U kunt ook bellen met telefoonnummer 040 285 72 99.