KBO Geldrop

De Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Geldrop, kort KBO Geldrop, is een seniorenvereniging van en voor leden vanaf 50 jaar. De vereniging bestaat sinds 7 februari 1957 en heeft ongeveer 1050 leden. De vereniging is onderdeel van de provinciale koepelorganisatie KBO-Brabant.

De kerntaken van KBO Geldrop zijn:

  • Het opkomen voor de collectieve en individuele belangen van alle senioren in Geldrop-Mielo.
  • Het gestalte geven aan de volwaardige participatie van ouderen in de samenleving.
  • Het aanbieden van een breed scala van activiteiten.

KBO Geldrop is er voor alle senioren uit de gemeente Geldrop-Mierlo vanaf 50 jaar. De contributie bedraagt €21,- per jaar. Bij machtiging voor automatische incasso krijgt u 1,- euro korting.

Wij organiseren voor onze leden jaarlijks diverse activiteiten zoals reizen, sinterklaas- en kerstviering, themamiddagen, museumbezoeken en ontspannningsbijeenkomsten. Er is een leesclub en leden kunnen met korting fitnessen of zwemmen. Ook behartigt de vereniging de belangen van onze senioren op het gebied van zorg en welzijn, zoals hulp bij invullen van de belasting en clientondersteuning Wmo.

Voor deze belangenbehartiging wordt de afdeling ondersteund door de koepelorganisatie KBO-Brabant. Binnen deze koepelorganisatie is veel expertise aanwezig zoals onder meer op juridisch gebied.

De leden worden geïnformeerd via het maandblad ONS van KBO Brabant en de maandelijkse ‘Nieuwsbrief’ van KBO Geldrop en deze website.