Bedevaart Handel 28 en 30 juni

Bedevaart Geldrop-Handel georganiseerd door Parochie Nicasius, Geldrop

Programma 356ste bedevaart 28 en 30 juni a.s. Thema Handelse bedevaart 2024: “Pelgrims van hoop, met Maria biddend voor vrede”

Vrijdag:

 • 18.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste en vesper/avondgebed.
 • 19.00 uur Eucharistieviering met aansluitend koffie/thee in het St. Antoniushuis.

Zondag:

 • 07.00 uur Vertrek fietsers vanaf de H. Brigidakerk
 • 07.30 uur Vertrekt er bus naar Handel
 • 09.30 uur Eucharistieviering in het park bij slecht weer in de kerk.
  Aansluitend korte uitstelling en zegen van met het Allerheiligste.
 • 11.30 uur Worden in de kerk de bekende bedevaart-liederen gezongen.
  Of u kunt de kruisweg in het processiepark mee bidden.
 • 12.45 uur Vertrek bus en fietsers

Misintenties kunt u opgeven bij de pastorie (St. Antoniushuis)

kosten € 10,00.

Om met de bus mee naar Handel te gaan zijn buskaartjes te verkrijgen voor € 2.- p.p vanaf 1 t/m 20 juni bij de pastorie (St. Antoniushuis).

Pastorie (St. Antoniushuis), Stationsstraat 21, 5664 AP, Geldrop, tel.: 040-286 23 64, bereikbaar van ma. t/m vrij. tussen 09.00 – 12.00 uur. Meer informatie: bedevaarthandel@parochienicasius.nl