Busreis 20-6 Tin en de 7 heuvelen

Donderdag 20 juni 2024 – Het geheim van tin & de stad van Keizer Karel en de Zeven Heuvelen.

Wij bezoeken de tingieterij in Alphen en brengen daarna een bezoek aan Nijmegen.

De kosten voor deze reis bedragen € 82,00. In deze prijs is alles inbegrepen, t.w. vervoer, koffie/thee met gebak, entree, lunch en diner.

Aanmelden voor 13 juni 2024 bij Willy van Gend, tel. 06-19416894 van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 – 18.30 uur onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer.

Na het aanmelden dient u het bedrag voor de reis over te maken op de rekening van de penningmeester (NL88 RABO 0115 9203 58). Zodra de betaling door de penningmeester is ontvangen, worden uw gegevens op de definitieve lijst geplaatst.