Vergoeding KBO lidmaatschap

Als uw zorgverzekering is afgesloten bij VGZ of CZ – via collectief KBO-Brabant èn met de juiste aanvulling – dan kunt u de contributie van KBO Geldrop declareren bij uw zorgverzekering.

Voor VGZ-verzekerden

Voor aangeslotenen bij VGZ is dit redelijk eenvoudig. De verzekerden die daarvoor in aanmerking komen, krijgen in februari 2024 een brief met een declaratieformulier in uw gewone brievenbus.

Declaratieformulier VGZ
Na invulling en antwoord op de vragen, kunt u dit declaratieformulier op de gebruikelijk wijze indienen: via de VGZ-app, via Mijn VGZ (internet) of via de gewone post. U krijgt dan het bedrag van uw KBO-lidmaatschap op uw rekening gestort.

Voor CZ-verzekerden

Voor aangeslotenen bij CZ is dit de procedure: ga naar de pagina van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl/declareren-lidmaatschap-cz-2024. Hier komt u op een invulformulier. Dit formulier vult u in met de juiste gegevens en u klikt op de knop ´versturen´.

Bevestiging KBO-lidmaatschap
Binnen een week ontvangt u van KBO-Brabant een brief op uw e-mailadres waarin wordt bevestigd dat u lid bent en hebt betaald.

Bevestiging sturen naar CZ
Deze e-mail zend u digitaal (of geprint per post) naar CZ, waarna de contributie aan u wordt overgemaakt als u aan de voorwaarden (collectief/aanvullend) voldoet.

Inwoners van Geldrop kunnen deze brief ook inleveren bij het mobiele kantoor (CZ-bus) op dinsdagen tussen 12.45-14.45 uur bij winkelcentrum Coevering. LET OP: deze bus is nog tot 1 mei 2024; daarna wordt dit mobiele kantoor opgeheven.

Deze procedure kunt u zelf op uw pc doen, maar ook een familielid of (vertrouwde) kennis kan dit voor u doen.

Mocht dit echt niet lukken, komt u dan op onze inloopochtend vrijdag van 09.30 tot 11.00 uur in het LEV-gebouw (KBO-kantoor). Dan helpen wij u verder. (Neem wel uw CZ-pas en KBO-pas mee.)