KBO contributie 2024

Het is bijna 2024 en dan moet de contributie betaald worden. Als u al toestemming hebt gegeven, wordt automatisch € 20,- van uw rekening gehaald in februari 2024. Heeft u geen automatische betaling voor uw jaarlijkse KBO-contributie? Dan krijgt u in februari een brief om € 21,- te betalen. U krijgt korting als u automatische betaalt. 

Veranderingen? Geef op tijd de juiste gegevens door

Geef veranderingen in uw bankrekening of contactgegevens op tijd door.

Sommige automatische incasso’s worden teruggestort vanwege een ander bankrekeningnummer of een administratieve redenen (onvoldoende saldo). Dit geeft ons extra werk. Daarom is het belangrijk om wijzigingen in uw bankrekening (of andere gegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres) op tijd door te geven.

Betaalt u automatisch of handmatig?

Meer dan 90% van onze leden heeft de KBO toestemming gegeven om de contributie automatisch van hun bankrekening af te schrijven.

Heeft u ons geen toestemming gegeven om de contributie automatisch af te schrijven? Dan ontvangt u in februari een brief met de vraag om € 21,- te betalen. In de brief leggen we uit hoe u dit bedrag aan ons kunt overmaken. KBO Geldrop beveelt het gemak van automatisch afschrijven aan waarmee u ook een kleine korting krijgt.

Als u geen brief ontvangt, betekent dit dat u ons hebt gemachtigd om de contributie automatisch af te schrijven. In februari 2024 wordt automatisch € 20,- (€ 1,- korting) van uw rekening afgeschreven.

Van de SEPA moeten wij u op tijd laten weten dat er een automatische afschrijving komt (met informatie over het bedrag, de incassodatum, het machtigingskenmerk en het incassant ID). In januari komt er meer informatie in de Nieuwsbrief van KBO Geldrop.

Contact over de betaling

Voor vragen over betalingen neemt u contact op met Leo Martens, penningmeester: telefoon +316 395 947 73, e-mail kbo.geldrop.penn@gmail.com.

Het voordeel van uw lidmaatschap

Uw lidmaatschap helpt ons om samen sterk te staan. Uw lidmaatschap is belangrijk om zo goed mogelijk te opkomen voor belangen van ouderen bij de lokale, provinciale en landelijke overheid.

KBO Brabant neemt deze taak samen met andere ouderenbonden op zich, richting Rijk, provincie en gemeenten. Zo hebben vrijwilligers van de KBO via de rechter veel ouderen geholpen die eerder geen zorg kregen van de gemeente. Daarom is het ook nuttig om andere ouderen in uw omgeving aan te moedigen om lid te worden. Want samen staan we sterker.

KBO Geldrop komt op voor de belangen van ouderen samen met andere ouderenbonden via Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo naar de gemeente. Voor de overkoepelende werkzaamheden van KBO Brabant geeft KBO Geldrop ruim de helft van de contributie aan KBO Brabant.

Lidmaatschap opzeggen voor 31 december

Zeg uw lidmaatschap op voor 31 december als u niet meer wilt meedoen.

Hoewel we het nut van het lidmaatschap van de KBO duidelijk aangeven, zijn er situaties waarin het nodig is om het lidmaatschap op te zeggen. Vanwege de afdracht aan KBO Brabant vraagt het bestuur u dit voor 31 december 2023 te doen.