6 april 2023

Vrijwillige ouderenadviseurs

Vrijwillige Ouderenadvisering en Clientondersteuning in Geldrop-Mierlo

De ouderenadviseurs/cliëntondersteuners vormen een kleine groep van onafhankelijke vrijwilligers die haar diensten aanbiedt aan senioren. Het gaat daarbij om senioren die vragen hebben, of advies willen, over zaken die zich bevinden op het gebied van wonen, zorg, voorzieningen en sociaal welbevinden, maar die soms ook met financiën of administratie te maken kunnen hebben.

De ouderenadviseurs/cliëntondersteuners zijn een werkgroep van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo waarvan ook KBO Geldrop deel van uit maakt.

U kunt de ouderenadviseurs/cliëntondersteuners bereiken op telefoonnummer 06 13 94 63 83.

Dit telefoonnummer staat ook steeds in de colofon op de laatste bladzijde van de Nieuwsbrief van KBO Geldrop.