23 november 2022

Contributie 2023

Contributie 2023

Het jaar 2022 is weer bijna verstreken, het nieuwe jaar 2023 staat al weer voor de deur. Dit betekent voor onze organisatie dat alle leden de contributie voor het nieuwe jaar weer zullen gaan betalen en wij daarvoor over de juiste gegevens moeten beschikken. Voor de betaling van de contributie 2023 hoeft u op dit moment nog niets te doen.
Meer dan 90% van onze leden heeft de KBO gemachtigd om het bedrag van de contributie automatisch van hun bankrekening af te schrijven.

Indien u ons niet hebt gemachtigd om de contributie automatisch af te schrijven, ontvangt u in de loop van februari 2023 een brief, waarin staat dat u € 21,- wegens contributie 2023 per lid verschuldigd bent en op welke wijze u dat bedrag aan ons over kunt maken. KBO-afdeling Geldrop beveelt u echter het gemak van een automatische incasso aan, waarmee u tevens een geringe korting kunt verkrijgen.
Als u dus geen brief ontvangt, betekent dit, dat u ons hebt gemachtigd om de contributie te innen en wordt het bedrag
ad € 20,- (€ 21,– minus € 1,– korting) per lid in februari 2023 van uw rekening afgeschreven.

Opzegging lidmaatschap voor 31 december van ieder jaar
Ofschoon het belang van het lidmaatschap hiermee duidelijk wordt benadrukt, kunnen er redenen/situaties zijn het lidmaatschap op te moeten zeggen. In verband met genoemde afdracht aan KBO Brabant verzoekt het bestuur u dit dan zo mogelijk tijdig voor 31 december 2022 te doen.

Verdere informatieve vragen
Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan gerust contact op met de penningmeester Leo Martens
tel. 06 39 59 47 73, e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com