24 februari 2022

Aangifte inkomstenbelasting 2021

De belasting invulhulpen van KBO Geldrop gaan vanaf begin maart weer van start met het invullen van belastingaangiften Inkomstenbelasting voor het jaar 2021. Ingeval u hiermee vorig jaar bent geholpen door een belasting invulhulp heeft u ook nu weer een brief ontvangen waarin staat dat deze persoon uw aangifte 2021 wederom zal verzorgen.

Ook nieuwe verzoeken voor ondersteuning kunnen aangemeld worden tijdens onderstaande inloopochtend.

Het komt voor dat leden van KBO Geldrop geen aangiften inkomstenbelasting doen omdat het inkomen daarvoor niet toereikend is en hiervoor geen uitnodiging van de belastingdienst ontvangen. In het geval deze personen het afgelopen jaar zorgkosten hebben betaald voor eigen rekening, niet zijnde het eigen risico, dan is het wellicht toch verstandig een belasting invulhulp uw financiële plaatje van afgelopen jaar eens nader te laten beoordelen op eventuele teruggave van zorgkosten op grond van de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ).

Ingeval u hierover vragen heeft kunt u informeren bij de coördinator belasting invulhulpen tijdens de inloopochtend van de KBO op vrijdagen tussen 10.00 en 11.00 uur in het LEV-gebouw St. Jozefplein 4 te Geldrop.