30 januari 2021

KBO Geldrop, 65 jaar!

65, een getal met historische betekenis!

In 1956, nu 65 jaar geleden, kwam het tot een definitieve regeling. De ‘Noodwet Ouderenvoorziening’ uit 1947, ontworpen door Willem Drees, werd in 1956 omgezet in een definitieve wet, de Algemene Ouderdomswet, AOW. Alle ouderen kregen vanaf hun vijfenzestigste (65e) verjaardag een basispensioen. De voorzitter van de Tweede Kamer feliciteerde regering en de Kamer

‘met de totstandkoming van dit wetsontwerp, waardoor de ongelukkige combinatie “oud en arm” zal verdwijnen’.

65 jaar!
Op 7 februari 1956 werd de Geldropse afdeling van de ‘Rooms Katholieke Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden’ opgericht. Later is de naam veranderd in Katholieke Bond voor Ouderen. KBO Geldrop wordt op 7 februari 2021 dus 65 jaar!

65 jaar!
‘KBO Geldrop van nu’ wil gedurende het hele jaar 2021 in haar nieuwsbrieven aandacht besteden aan dit 65-jaring bestaan. In maart met een terugblik vanuit het ‘verleden tot nu’.

En het bestuur nodigt haar leden uit om herinneringen te delen. Heeft u mooie verhalen, anekdotes, grapjes, wetenswaardig-heden? Laat dit weten aan het bestuur en de redactie van de Nieuwsbrief.