27 augustus 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene ledenvergadering
donderdag 15 oktober 2020

Het bestuur van KBO-Geldrop nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 15 oktober 2020.

Het bestuur is (wettelijk) verplicht om éénmaal per jaar verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde beleid. De ALV die hiervoor gepland was in april 2020 is door de coronamaatregelen komen te vervallen. Vanwege die maatregelen heeft de nu in oktober geplande ALV wel een ander karakter dan voorafgaande jaren.

Aangepaste uitvoering ALV 15 oktober 2020
– Er is alleen een vergadering gepland. Er is geen programma gericht op muziek / ontspanning / amusement.
– Leden die de ALV willen bijwonen moeten zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.
– Voorafgaand aan de vergadering moeten de deelnemers aan de vergadering een presentielijst ondertekenen. Deze lijst wordt, in het uitzonderlijke geval van coronabesmetting, tevens gebruikt als lijst voor contactonderzoek door de GGD.
– De vergaderstukken zijn te vinden onder deze link: ALV 15 oktober 2020

Het programma
De vergadering is gepland van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Plaats
De vergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis Zesgehuchten, Papenvoort 1 in Geldrop (tegenover de Maria- en Brigidakerk).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de vergadering op het secretariaat van KBO Geldrop onder vermelding: deelname ALV 15 oktober 2020.

Secretariaat KBO Geldrop
Postadres: Paladijnstraat 10, 5663 EN Geldrop
Telefoon: 040 285 28 53
E-mail: bestuur@kbogeldrop.nl